babi Marta

MY vs. ONI

populisté se často staví jako součást obyčejných lidí, dávají dojem, že patří mezi ně a rozumí jejich problémům

rozdělují společnost na obyčejné občany, mezi které se řadí a elitu politiků, která stojí proti nim

komunikují jednoduché problémy jako složité, ale jednoduchým, vágním jazykem

tváří se, že jsou mezi námi, aby v politice vystoupili za znevýhodněné, přehlížené skupiny - vytipují si jejich znevýhodnění a cílý na nězpůsob komunikace, není to politika 

populismus se těžko definuje, protože jakmile chceme popsat jako jednání, kde se snažíme o ovlivňování běžného občana, byl by populismus jakákoliv kampaň 

podmínkou pro vznik populismu je dělení společnosti na dva tábory

Populismus

využívá různé nástroje, které jsme si pro přehlednost rozdělili do třech skupin: