Aktuálně: Vytáhni babi na kafe a získej speciální nabídku

Aktuálně: Vytáhni babi na kafe a získej speciální nabídku

Kam?

Senioři se u nás necítí dobře.

A můžeš za to taky!

A můžeš za to taky!

Každý pátý člověk v ČR je senior. A brzo jich bude ještě víc, až začne do důchodu odcházet tzv. generace Husákových dětí. Už dneska se babičky a dědové ve společnosti necítí dobře, což se samo od sebe nezlepší. My tomu můžeme pomoct tím, že zapracujeme na svých předsudcích. Babi je taky člověk jako jsi ty navíc častokrát s mnohem větší moudrostí a zkušeností. Na to bychom měli myslet.

Chceš k tomu data?

Tady je základ, ze kterého čerpáme my. Babičky a dědové neřeší jenom, co ti uvaří na nedělní oběd nebo kam vyrazí na houby. Stejně jako ty přemýšlí taky o tom, kde na ten oběd vezmou a jak se na ty houby dostanou. 

Koukni na jednotlivá témata:

Čím víc seniorů tím víc seniorů

Každý pátý člověk v české společnosti je senior. Tenhle počet se už od 80. let neustále zvyšuje a největší nárůst přišel po roce 2010. Od té doby začaly do důchodu chodit ročně statisíce lidí, protože se k důchodovému věku přibližuje silná generace tzv. Husákových dětí. V roce 2021 bylo v důchodu celkem přes 2,3 milionu lidí.

Společnost stárne. Co to jako znamená?

Co to znamená, že společnost stárne? Stárneme snad všichni a pořád, ne? Jo, ale dlouhodobě se přibližujeme k momentu, kdy bude v důchodu daleko větší podíl lidí než těch v ekonomickém věku. Právě tímhle podílem se měří stárnutí populace a ČR na tom není o moc lépe než ostatní státy v Evropě (Aktuálně). Výhledy do budoucna navíc předpovídají, že bude seniorů ještě více právě kvůli silné generaci současných čtyřicátníků a padesátníků. Projekce od ČSÚ tvrdí, že do roku 2050 by u nás mohl být senior každý třetí člověk, tj. okolo 3,2 milionu lidí (ČZSO). A na to nejsme připravení ani ekonomicky ani mentálně.


Víc do detailu stárnutí populace rozvíjí například tenhle článek od Seznam zpráv.

Bude se děda cítit součástí
společnosti?

Bude se děda cítit součástí
společnosti?

33 % seniorů se cítí znevýhodněno kvůli tomu, kolik jim je let, a mají pocit, že je společnost nějakým způsobem vyčleňuje. Čím jsou starší, tím tenhle pocit roste. Hlavních důvodů je několik, kromě zdravotních omezení (pohybové problémy, bolesti, zdravotní stav atd.), mají babičky a dědové taky pocit, že jsou znevýhodněni vůči trhu práce, kvůli své špatné finanční situaci nebo ve vztahu k dopravě. 

Pozn.: Tato data jsme brali z výzkumu, který bere v potaz lidi ve věku 55+, je ale prokazetelné, že se zvyšujícím věkem se pocit znevýhodnění zvyšuje.

V hlavních důvodech se taky objevuje problém s neúctou mladých lidí. U toho senioři uvádí také konkrétní důvody, například:

“neúcta ke stáří, mladí lidé si myslí, že důchodce je hloupý nepotřebný tvor, mladší lidi dávají najevo, že jim jsou starší na obtíž, nezájem o staré lidi ve společnosti, na starší a handicapované si každý troufne, starý=nepotřebný a ještě prý na nás nejsou peníze” (MPSV).

Kdybychom to měli shrnout vlastními slovy:

Právě úcta ke stáří je ve spoustě zemích zakořeněná hluboko v běžném životě každého. A nemusíme jít ani daleko do světa. V jižních zemích Evropy (Itálie, Španělsko, Řecko) je běžné, že babičky a dědové jsou vnímáni jako nejváženější členové rodiny. Například v severských státech státech nebo ve státech Západní Evropy je veřejný prostor přizpůsobený pro seniory ať už se jedná o otázku bezbariérové dopravy nebo třeba volnočasových aktivit. 

Bude mít babi na kafíčko?

Jedním z velkých témat, které současné babičky a dědy trápí, jsou finance. I když průměrný důchod dlouhodobě roste kvůli velmi příznivě nastavené valorizaci, stále v ČR žije téměř 32 % seniorů, kteří žijí na hranici chodby (jsou ohroženi tzv. příjmovou chudobou), což je přes půl milionu babiček a dědů. Nejhůř jsou na tom ti, kteří žijí sami v nájemním bytě, ovlivňují je zvyšující se ceny nájmů a energií a jsou na to sami (ČT24). V roce 2021 navíc jenom 20 % domácností seniorů vycházelo se svými příjmy snadno.

Co s důchody?

Právě důchody jsou velkým strašákem při pohledu do budoucna. Žádné vládě se nepodařilo nějak smysluplně vyřešit důchodovou reformu, i když si to každá vláda bere hrdě na starost. S přibývajícím počtem seniorů v budoucnu navíc ubyde ekonomicky aktivních lidí, kteří budou důchody de facto platit. A i když je v ČR obecný konsenzus, že důchody by měly být státní, nikdo už neumí odpovědět na to, odkud na ně půjdou peníze.

I když se za posledních 10 let zvýšil počet ekonomicky aktivních seniorů, je to pořád hodně malé číslo. Jde o cca
7 % babiček a dědů, kteří si k důchodu přivydělávají (ČSÚ 2021). Možná zvýšením pracovních možností pro seniory by se tohle číslo mohlo zlepšit. Zvlášť, když si uvědomíme, že právě senioři jsou často nejvíce ohroženi krizemi (např. při ruské agresi na Ukrajině a s tím spojenou energetickou krizí), protože jsou plně odkázáni na státní důchod a nemají na výběr.

Naše generace to může změnit třeba tím, že si na důchod začneme spořit, abychom nebyli úplně závislí na příjmech, které budeme dostávat od státu.  I když mají mladí lidé (18-35 let) často obavu, že nebudou mít v důchodu dost peněz, spoří si jenom polovina z nich. (ČSOB 2022) Jestli jsi jedním z nich, určitě ti doporučujeme to přehodnotit.
I když to vypadá, že je stáří ještě daleko, stojí za to začít si spořit co nejdříve. Jestli máš pocit, že nemáš peníze, můžeš si začít odkládat stranou klidně jen trochu, každá koruna se počítá! A jestli nevíš, jak začít, koukni se třeba na tohle video od Kovyho, které se věnuje právě spoření na důchod a třetímu pilíři důchodového systému.

Jednou na tom budeš stejně

Víš, proč by tě tohle všechno mělo zajímat?

Seniorů bude jenom víc a za současné situace to nebude udržitelné. Jestli už jsou babičky dnes nespokojené s tím, jak se k nim chováme (jako stát i jako jednotlivci), v budoucnu to nebude lepší. Navíc, jednou budeš taky senior a můžem si tipnout, že se ohledně toho necítíš dobře. Jen málo mladých lidí se těší na stáří nebo má pocit, že to bude skvělá část života, protože v české společnosti je stále seniorům přiřazováno stigma bezcennosti a nepotřebnosti. Dokud ale nezměníme vnímání seniorů ve společnosti, neposuneme předsudky, které se kolem babiček a dědečků točí a neznížíme jejich pocit znevýhodnění, tak se nic nezmění.

Proto jsme tu my za #KFSB a proto potřebujeme i tebe, abys naši myšlenku šířil*a dál. Mrkni například na jednu z našich probíhajících kampaní nebo se podívej, co děláme na sociálních sítích.

Slovník pojmů

Důchodový věk — věk, kdy má člověk nárok na starobní důchod. V současnosti se v ČR jedná o věk 65 let a platí pro osoby, jež se narodily po roce 1971 a získaly potřebnou dobu důchodového pojištění (pro předchozí ročníky byla pravidla jiná - např. nižší věk či změny odvíjející se od počtu dětí) (ČSSZ).

Ekonomicky aktivní člověk — jedná se o všechny zaměstnance, zaměstnavatele a podnikatele, ale i o nezaměstnané, kteří si hledají práci a jsou schopni do ni nastoupit během 14 dnů (MPO 2020).

Generace husákových dětí —  jedná se o silnou populační vlnu či generaci, jež se narodila v bývalém Československu v období normalizace počátkem 70. let.  Název odkazuje na prezidenta ČSSR Gustáva Husáka a jeho propopulační komunistickou politiku, která má být údajně důvodem vysokého počtu nově narozených dětí v tomto období (ČSÚ 2014).

Stárnutí populace —  o tomto jevu mluvíme, když se zvyšuje podíl starých lidí na celkovém počtu lidí v populaci. Se stárnutím populace se potýká většina vyspělých států (ve vedení je Japonsko). V ČR lze vysvětlit několika faktory – zvyšující se naděje na dožití, snižující se porodnost a přechod silných ročníků do důchodového věku (ČSÚ 2014).

Valorizace důchodů — jedná se o pravidelné či mimořádné navýšení (nejen) starobních důchodů. Tento mechanismus je ukotvený v Zákonu č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Valorizace je jedním z ekonomických nástrojů, jehož pomocí je možné např. reagovat či kompenzovat negativní dopady inflace.

Příjmová chudoba — existuje mnoho definic hranice příjmové chudoby, není přijata pouze jedna univerzální. Dle ČSÚ a Eurostatu za osoby ohrožené příjmovou chudobou jsou považovány osoby, jež žijí v domácnostech s příjmy nižšími než je 60 % národního mediánového příjmu domácnosti s ohledem na její velikost a složení (ČSÚ 2022).

Slovník pojmů

Důchodový věk — věk, kdy má člověk nárok na starobní důchod. V současnosti se v ČR jedná o věk 65 let a platí pro osoby, jež se narodily po roce 1971 a získaly potřebnou dobu důchodového pojištění (pro předchozí ročníky byla pravidla jiná - např. nižší věk či změny odvíjející se od počtu dětí) (ČSSZ).

Ekonomicky aktivní člověk — jedná se o všechny zaměstnance, zaměstnavatele a podnikatele, ale i o nezaměstnané, kteří si hledají práci a jsou schopni do ni nastoupit během 14 dnů (MPO 2020).

Generace husákových dětí —  jedná se o silnou populační vlnu či generaci, jež se narodila v bývalém Československu v období normalizace počátkem 70. let.  Název odkazuje na prezidenta ČSSR Gustáva Husáka a jeho propopulační komunistickou politiku, která má být údajně důvodem vysokého počtu nově narozených dětí v tomto období (ČSÚ 2014).

Stárnutí populace —  o tomto jevu mluvíme, když se zvyšuje podíl starých lidí na celkovém počtu lidí v populaci. Se stárnutím populace se potýká většina vyspělých států (ve vedení je Japonsko). V ČR lze vysvětlit několika faktory – zvyšující se naděje na dožití, snižující se porodnost a přechod silných ročníků do důchodového věku (ČSÚ 2014).

Valorizace důchodů — jedná se o pravidelné či mimořádné navýšení (nejen) starobních důchodů. Tento mechanismus je ukotvený v Zákonu č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Valorizace je jedním z ekonomických nástrojů, jehož pomocí je možné např. reagovat či kompenzovat negativní dopady inflace.

Příjmová chudoba — existuje mnoho definic hranice příjmové chudoby, není přijata pouze jedna univerzální. Dle ČSÚ a Eurostatu za osoby ohrožené příjmovou chudobou jsou považovány osoby, jež žijí v domácnostech s příjmy nižšími než je 60 % národního mediánového příjmu domácnosti s ohledem na její velikost a složení (ČSÚ 2022).

Naše aktivity

Naše aktivity

Zajdi s babi na kafe

Kdy jste naposledy zašli s babi nebo s dědou na kafíčko? Podporujeme mezigenerační setkávání a proto navazujeme spolupráce s kavárnami po celé ČR. Když tam zajdete s babi nebo dědou, dají vám speciální nabídku.

Zajdi s babi na kafe

Kdy jste naposledy zašli s babi nebo s dědou na kafíčko? Podporujeme mezigenerační setkávání a proto navazujeme spolupráce s kavárnami po celé ČR. Když tam zajdete s babi nebo dědou, dají vám speciální nabídku.

Zajdi s babi na kafe

Kdy jste naposledy zašli s babi nebo s dědou na kafíčko? Podporujeme mezigenerační setkávání a proto navazujeme spolupráce s kavárnami po celé ČR. Když tam zajdete s babi nebo dědou, dají vám speciální nabídku.

Přidej se ke komunitě

Mapujeme vztahy vnoučat a prarodičů a zjišťujeme, čím se navzájem ovlivňují. Zapoj se taky, ať už máš dobré, špatné nebo žádné vztahy se svými prarodiči. Každý příběh se počítá!

Příběhy hodných vnoučat

Mapujeme vztahy vnoučat a prarodičů a zjišťujeme, čím se navzájem ovlivňují. Zapoj se taky, ať už máš dobré, špatné nebo žádné vztahy se svými prarodiči. Každý příběh se počítá!

Příběhy hodných
vnoučat

Mapujeme vztahy vnoučat a prarodičů a zjišťujeme, čím se navzájem ovlivňují. Zapoj se taky, ať už máš dobré, špatné nebo žádné vztahy se svými prarodiči. Každý příběh se počítá!

Přečti si zprávy

Tady najdeš nejzajímavější výstupy, které se o #kafesbabi objevily v médiích za poslední roky.

Přečti si zprávy

Tady najdeš nejzajímavější výstupy, které se o #kafesbabi objevily v médiích za poslední roky.

Napsali o nás

Přečti si nejzajímavější výstupy, které se o #kafesbabi

objevily v médiích.

Podpora

Líbí se ti co děláme? Můžeš nás podpořit jednorázovým nebo i pravidelným příspěvkem přes darujme.cz nebo nám pošli dar rovnou na náš transparentní účet: 2802350191/2010.

#kafesbabi funguje jako nezávislá organizace. Darem nám pomůžeš s financováním našich dlouhodobých aktivit – rozšiřování povědomí o seniorských tématech a spolupráce s kavárnami a jinými podniky po celé ČR.

✦ SUPPORT YOUR LOCAL BABI

Podpora

Líbí se vám co děláme? Můžete nás podpořit jednorázovým/pravidelným příspěvkem přes portál darujme.cz nebo nám pošlete dar rovnou na náš transparentní účet: 2802350191/2010.


#kafesbabi funguje jako nezávislá organizace. Darem můžete podpořit naše dlouhodobé aktivity – rozšiřování povědomí o seniorských tématech a spolupráce s kavárnami a jinými podniky po celé ČR.

✦ SUPPORT YOUR LOCAL BABI

Podpora

Líbí se vám co děláme? Můžete nás podpořit jednorázovým/pravidelným příspěvkem přes portál darujme.cz nebo nám pošlete dar rovnou na náš transparentní účet: 2802350191/2010.


#kafesbabi funguje jako nezávislá organizace. Darem můžete podpořit naše dlouhodobé aktivity –rozšiřování povědomí o seniorských tématech a spolupráce s kavárnami a jinými podniky po celé ČR.

✦ SUPPORT YOUR LOCAL BABI